Verkiezingstijd: tijd voor politwoops!

Terwijl we ons met archivarissen en DIVers druk lopen te maken over de archivering van sociale media, terwijl er nog zoveel e-mails en documentversies zijn vast te leggen voor verantwoording of nageslacht, zijn er andere clubjes in de samenleving druk mee om twitterberichten van politici vast te leggen. En dan niet die vanzelfsprekend-archivabele-tweet-die-een-overheidstransactie-naar-de-burger-tot-uitdrukking-brengt (ik schreef in dit verband al eerder over de spontane ‘DIV-reflex’ tot archiveren van sociale media). Nee het gaat in dit geval om tweets die er niet hadden mogen zijn, maar er wel al stonden, op het worldwideweb.

Politwoops, ‘een project van Hack de Overheid’, is een half jaar geleden gelanceerd als initiatief van onderzoeksjournalist Henk van Ess, uitgevoerd door Breyten Ernsting en Floris Dekker. Politwoops verzamelt twitterberichten van Nederlandse politici en  gebruikt uit de Twitter streaming API de melding dat een tweet ook weer is verwijderd. Vervolgens plaatst Hack de Overheid die verwijderde tweets weer op de site Politwoops. Hack de Overheid is een groep die zich inspant om politieke informatie en overheidsinformatie terug te geven aan het publieke domein. De groep organiseert campagnes als Open Data, om overheidsgegevens voor andere maatschappelijke doeleinden beschikbaar te krijgen dan uitsluitend binnen het overheidsdomein. Het doel is om daarmee meer transparantie in het politieke handelen en in overheidsactiviteiten te bewerkstelligen.

 

Bij de vraag of ook deze wel-geplaatste-maar-ook-weer-verwijderde-tweets gearchiveerd zouden moeten worden, is misschien ook de reden van het verwijderen interessant. Bij navraag blijken de verwijderaars er vooral op uit om tikfouten op hun zo onhandig kleine mobiele apparaten  (Iphones) te corrigeren na plaatsing. Maar soms is er duidelijk meer aan de hand en wekt de tweet de indruk dat er meer gezegd is dan politicus/politica in kwestie had gewild. En zelf, of door de partijvoorlichter of andere partij autoriteit er op gewezen, aan de noodrem heeft getrokken. Maar te laat dus voor de moderne internettechnologie. En als ik zelf snel door de schier eindeloze lijst twoops browse, krijg ik toch vooral de indruk dat tikfouten een kleine minderheid vormen en dat de meeste vallen onder politieke onhandigheden van dat moment.

En geeft die verwijderde tweet dan niet vaak een kijkje in de hersenpan van de politicus en is dat dan niet juist wat we willen weten? Zoals ook de Wikileaks-cables inzicht geven in wat er werkelijk om gaat in de hoofden van buitenlandse vertegenwoordigers in verre ambassades. En waarvan we eigenlijk willen weten wat er nou echt gedacht en geschreven wordt aan de ministeries in het eigen land. En niet alleen de opgepoetste waarheid  die vervolgens in de persconferentie of de krant verschijnt.

Ook ambtenaren tweeten dat het een lieve lust is. Een enkele keer komen ze daarbij vervelend in het nieuws, bijvoorbeeld als een politiechef op persoonlijke titel (Grote Dame) voorbarig twittert over een  lopend onderzoek. De rol van recordsmanagement hierbij is wel iets om over na te denken, tenminste, als we eerst het e-mailprobleem hebben opgelost. Aan wie is het om te bepalen of versies van documenten worden bewaard of niet? Aan wie is het om te bepalen of tweets blijven bewaard en aan wie is het dan om te bepalen of verwijderde tweets niet alsnog zouden moeten worden bewaard? Ik zie daar toch een verband opdoemen; als het niet correct zou zijn om documentversies te verwijderen omdat ze ‘verwarring’ zouden kunnen stichten in de organisatie (of omdat ze de documenteigenaar onwelgevallig zijn of niet uitkomen) is het verwijderen van bedoelde en onbedoelde tweets dan ook niet correct?

Tikfouten uitgesloten zijn gepubliceerde tweets mogelijk niet zonder rechtsgevolgen of andere (politieke) risico’s. Als ze waren geplaatst, hadden ze ook kunnen worden gelezen. In ieder geval houden de Politwoops de dames en heren politici scherp in deze verkiezingsperiode. Al lijkt de omvang van de twoops dat dan weer te weerspreken!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *