Microsoft 365 recordsmanagement, governance & compliance

Ik ben onafhankelijk compliance – en informatie-governance specialist met een focus op Microsoft 365 en SharePoint. Sinds 2005 ben ik zelfstandig gevestigd adviseur en sinds 2011 zet ik mijn ervaring in het vakgebied in om als adviseur en trainer bedrijven en Archiefwet-plichtige organisaties te ondersteunen bij de functionele inrichting van archivering en compliance in Microsoft 365 en SharePoint Online. En bij de organisatie en inrichting van Microsoft 365 governance. Archivering is een onderdeel van de standaard functionaliteiten van Microsoft 365 en kan worden toegepast op zowel documenten, als e-mail en chat. 

Ik kan u helpen met onafhankelijke en deskundige beantwoording van veel gestelde vragen over Microsoft 365 – en SharePoint Online recordsmanagement:

 • Kan je in SharePoint digitaal archiveren? Is Microsoft 365 veilig genoeg om in te archiveren?
 • Kan ik compliant teams in Teams provisionen? Is daar tooling voor nodig?
 • Moet ik vanaf de ontwerpfase al rekening houden met archivering in Microsoft 365?
 • Welke verschillende opties zijn er voor archivering? Wat zijn Microsoft Purview ‘retentielabels’?
 • Heb ik metadata of inhoudstypen nodig voor archivering? Hoe werkt dat?
 • Hoe regel ik de governance en het informatiebeheer van onze SharePoint-  of Microsoft 365 omgeving?
 • Hoe kan ik met Microsoft 365 beter voldoen aan wet- en regelgeving voor archivering?
 • Hoe zit het met licenties?
 • Kan je zaakgericht werken en zaakgericht archiveren met SharePoint?

Ik beschik over ruim dertig jaar ervaring met documentmanagement en recordsmanagement, ik ken de mogelijkheden en beperkingen van Microsoft 365 recordsmanagement, zaakgericht werken, alsmede de allerlaatste ontwikkelingen rond compliance in Microsoft 365. Ik werk graag samen met èn tussen de verschillende stakeholders bij compliance vraagstukken: uit ICT, business, legal, recordsmanagement/DIV en communicatie.

***NIEUW*** Content Strategy en eric burger document management bieden gezamenlijk aan:  “Jumpstart je archivering in Microsoft 365!”

 

Voorbeelden van mijn dienstverlening en ervaring:

 • Voor een gemeente ondersteunde ik met kennis en ervaring de test-activiteiten rond recordsmanagement en compliance met Microsoft 365
 • Voor een grotere ZBO ondersteunde ik het implementatietraject voor compliant standaardinrichtingen Teams/SharePoint
 • Bij een provincie ondersteunde ik met kennis en ervaring het ontwerpproces voor documentmanagement en recordsmanagement in Microsoft 365 en SharePoint Online.
 • Voor een ZBO voerde ik een second opinion uit op ontwerp en inrichting van recordsmanagement in SharePoint.
 • Bij een provincie toetste ik de inrichting van recordsmanagement in SharePoint Online aan het programma van eisen op basis van NEN2082..
 • Bij een waterschap bracht ik functionele adviezen uit over zaakgericht werken met een SharePoint omgeving.
 • Bij een omgevingsdienst ondersteunde ik het opstellen van een programma van eisen met recordsmanagement kennis.

Sinds 2011 ben ik voor GO Opleidingen (Voorburg) met plezier CRKBO-gecertificeerd trainer/opleider voor  Recordsmanagement en Governance in SharePoint  en Office 365 compliance: veiligheid en archivering  met zowel open inschrijving- als maatwerk-trainingen. Voor het Leerhuis Informatiehuishouding van RDDI verzorg ik de training Microsoft 365-SharePoint: veiligheid en archivering. In samenwerking met advocaat Cornelis van der Sluis, Nederlands Kenniscentrum Open Overheid (NKOO) verzorg ik de cursus Documenten bewaren, zoeken en vinden. Werken aan een goed Woo-besluit!

Ik kan uw project- of governance team ondersteunen met kennis- en strategie sessies op het gebied van informatiebeheer en governance met Microsoft 365. Ik kan ten dienste van uw organisatie als adviseur onafhankelijk van Microsoft en Microsoft 365-leveranciers opereren.

Via o.a. blogs, artikelen en presentaties deel ik regelmatig mijn kennis en ervaring.

Overige dienstverlening