Opdrachten

Januari 2020 - Mei 2020

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Adviseur Archiveringsbeleid

Actualiseren van het archiveringsbeleid

Plan van aanpak implementatie archiveringsbeleid irl Office 365 en SharePoint

Januari 2020 - Mei 2020

Augustus 2011 – heden

GO Opleidingen

Docent (ism/iov GO Opleidingen)

Cursus Office 365 Compliance: veiligheid en archivering

Cursus Recordsmanagement en governance in SharePoint on premise/online

Cursus Recordsmanagement en governance in SharePoint

Cursus Doelmatig archiveren van e-mailberichten

 
Augustus 2011 – heden

Maart 2019 - September 2019

Hogeschool Inholland

Adviseur Office 365 (ism/iov Invenier)

Advies en toetsing informatiemodel en recordsmanagement getuigschriften

Maart 2019 - September 2019

Maart 2019 - November 2019

Provincie Friesland

Onderzoek “Dielplak”

Second opinion onderzoek inrichting en governance DMS/RMA in SharePoint Online (Office 365)

Maart 2019 - November 2019

Januari 2018 - Februari 2018

Provincie Drenthe

Adviseur/trainer Office 365 recordsmanagement 

kennisoverdracht, deskundigheidsbevordering, begeleiding Office 365 Recordsmanagement en compliance 

 PvE recordsmanagement

Januari 2018 - Februari 2018

Maart 2016 – September 2017

Omgevingsdienst Haaglanden​

Adviseur SharePoint Recordsmanagement

Adviseur recordsmanagement bij aanbesteding DMS/RMA oplossing in SharePoint
Adviseur SharePoint recordsmanagement bij inrichting DMS/RMA oplossing

Maart 2016 – September 2017
Scroll naar top