Opdrachten

April 2023 - Juni 2023

Gemeente De Ronde Venen

Deskundige recordsmanagement Microsoft 365 en SharePoint Online

In samenwerking met Content Strategy –  ‘Jumpstart je archivering in Microsoft 365’: advies ter voorbereiding van, ontwerp en realisatie van compliant standaardinrichtingen in Teams/SharePoint Online met Microsoft Purview archiveringsfunctionaliteit voor toepassing in een provisioning oplossing.

April 2023 - Juni 2023

November 2021 - April 2022

Gemeente Amsterdam

Deskundige Microsoft 365 Recordsmanagement & Compliance

November 2021 - April 2022

Oktober 2021 - Januari 2022

University of Twente

Adviseur recordsmanagement Microsoft 365 en SharePoint Online

Oktober 2021 - Januari 2022

Maart 2021 - Juni 2021

Gemeente Tilburg

Adviseur voorbereiding en test implementatie archivering Microsoft 365

Inventarisatie tbv voorbereiding inrichting test tenant. Het begeleiden van inrichting beheer test tenant, inrichting test sites, inrichting metadata en inhoudstypen tbv tests, inrichting archivering obv standaardfunctionaliteiten Microsoft 365

Maart 2021 - Juni 2021

Maart 2019 - Juni 2021

Provincie Noord-Holland

Office 365 Compliance & Recordsmanagement Specialist

Advisering en training tbv Project Digitaal Samenwerken op het gebied van Microsoft Office 365, SharePoint Online vwb compliance en recordsmanagement

Maart 2019 - Juni 2021

Januari 2020 - Mei 2020

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Adviseur Archiveringsbeleid

Actualiseren van het archiveringsbeleid

Plan van aanpak implementatie archiveringsbeleid irl Office 365 en SharePoint

Januari 2020 - Mei 2020

Augustus 2011 – heden

GO Opleidingen

Docent (ism/iov GO Opleidingen)

Cursus Microsoft 365 / SharePoint en informatiebeheer i.ov. Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI)

Cursus Office 365 Compliance: veiligheid en archivering

Cursus Recordsmanagement en governance in SharePoint Server / Online

Cursus Recordsmanagement en governance in SharePoint Online

Cursus Doelmatig archiveren van e-mailberichten

 
Augustus 2011 – heden

Maart 2019 - September 2019

Hogeschool Inholland

Adviseur Office 365 (ism/iov Invenier)

Advies en toetsing informatiemodel en recordsmanagement getuigschriften

Maart 2019 - September 2019

Maart 2019 - November 2019

Provincie Friesland

Onderzoek “Dielplak”

Second opinion onderzoek inrichting en governance DMS/RMA in SharePoint Online (Office 365)

Maart 2019 - November 2019

Januari 2018 - Februari 2018

Provincie Drenthe

Adviseur/trainer Office 365 recordsmanagement 

kennisoverdracht, deskundigheidsbevordering, begeleiding Office 365 Recordsmanagement en compliance 

 PvE recordsmanagement

Januari 2018 - Februari 2018

Maart 2016 – September 2017

Omgevingsdienst Haaglanden​

Adviseur SharePoint Recordsmanagement

Adviseur recordsmanagement bij aanbesteding DMS/RMA oplossing in SharePoint
Adviseur SharePoint recordsmanagement bij inrichting DMS/RMA oplossing

Maart 2016 – September 2017