AIIM Sharepoint Certificate Program

 Zojuist teruggekeerd uit San Francisco van een lange reis. Ik was daar onder andere voor de Master Course van het AIIM Sharepoint Certificate Program. Mijn enthousiaste tweets over dit vierdaags trainingsprogramma werden opgepikt door Atle Skjekkeland, vicepresident AIIM en de bij de cursus aanwezige AIIM-auditor. Ik begreep dat het nog een beetje ontbrak aan de promotie van dit uitstekende curriculum. Dus bij deze. AIIM (Association for Information and Image Management) is de internationale branche-organisatie voor alle betrokkenen – gebruikers, leveranciers, consultants – bij ‘managing documents, content, records, and business processes.’ De organisatie biedt onafhankelijke informatie over het vakgebied en over producten o.a. in de vorm van whitepapers, seminars, webinars en cursussen. De groeiende rol van Microsoft Sharepoint in het ECM terrein vindt zijn weerslag in het aanbod van AIIM  daarover. Daarbij is veel  – onafhankelijke – aandacht voor de documentmanagement- en recordsmanagement componenten van Sharepoint.

Het programma bestaat uit een aantal modules die ook los gevolgd kunnen worden. De onderdelen Sharepoint  Practitioner en Sharepoint Specialist kunnen naar wens online of als tweedaagse classroom course worden gevolgd. De online-versie omvat alle slides van de reader, inclusief een gesproken uitleg. De Master course omvat de beide geoemde delen plus een case-study. Het Master gedeelte is alleen als classroom course beschikbaar, onder andere op locaties in Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. De case-study moet resulteren in uitvoering van een schrijfopdracht. Voor de andere modules is een meerkeuze vragen examen samengesteld dat online kan worden afgewerkt.

Vanuit de Nederlandse situatie, waarbij we een paar uur reizen voor een cursus of training toch wel de grens vinden, is het wel even wennen. De cursusleider, de Canadese consultant en Sharepoint specialist David Wu, was speciaal voor deze gelegenheid ingevlogen. Maar ook alle cursisten, allen Amerikanen, kwamen per vliegtuig naar San Francisco uit o.a. San Diego (ook Californië), Wisconsin en Alaska. De grote winst van de classroom course boven een online training is natuurlijk de uitwisseling van ervaringen, oplossingen, gedachten, vragen en antwoorden. Geruststellend was dat de issues van Amerikaanse bedrijven en overheden echt niet anders zijn dan de onze hier. Ook daar de zelfde worsteling digitale archivering en emailmanagement. En de cursusleider besteedde, mede door mijn aanwezigheid, extra aandacht aan vraagstukken van functionele inrichting. Ook konden mijn vragen over de nieuwe recordsmanagement functionaliteiten van Sharepoint 2010 uitgebreid worden behandeld.

De vooruitgang ten opzichte va de MOSS2007 versie was evident. De mogelijkheden van ‘document sets’ voor zaakgericht werken en zaakdossiers zijn daar een goed voorbeeld van. Maar ook de toegenomen functionaliteit voor workflow en ‘retention policies’ (de functionaliteiten die samenhangen met het toepassen van bewaartermijnen). Het optioneel maken van òf het recordcenter (archief) òf ‘inplace recordmanagement’ is eveneens een grote vooruitgang op het kopiëren van documenten naar de archieflocatie (zonder zichtbare markering in de metadata).  Overigens vond ik emailarchivering er nog steeds bekaaid van af komen in SP2010. Misschien blijft een fijne addon als Colligo daar dus nog wel nodig.  Search is ten opzichte van MOSS2007 sterk verbeterd met de verfijningsmogelijkheden in zoekresultaten die eerder ontbraken. Een addon als Ontolica was toen nog onontbeerlijk. Overigens claimt Ontolica nog steeds een meerwaarde voor Sharepoint2010 gebruikers.

De cursus gaat uitgebreid in op verschillende vormen van governance: in Sharepoint gezien als het geheel aan beheersmogelijkheden om grip te houden op de inzet van het hele platform. Het gaat dan om: content governance, classification governance, functional governance, development governance, security governance en retention governance. Hoewel de tools daarvoor optimaal aanwezig zijn, hangt het toch ook vooral af van de strategie voor de implementatie en het beheer af hoe deze zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet. Juist ook op die implementatie en beheer fase gaat de cursus in met veel nuttige tips en strategieën.

Op de site van AIIM is natuurlijk veel meer informatie te vinden over de cursusinhoud, kosten en locaties voor de classroom courses. Aanbevolen. En mocht je vragen hebben over mijn ervaringen of beleving van de cursus, schroom niet te mailen. Of te twitteren als je met mailen gestopt bent, zoals zovelen deze dagen lijken te doen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top